بخش فروش و پشتیبانی هاست تک

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Plan WINA
فضای میزبانی : 2000 مگابایت | پهنای باند ماهانه : 50 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
0 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
105,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINB
فضای میزبانی : 1000 مگابایت | پهنای باند ماهانه : 50 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
0 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
90,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINC
فضای میزبانی : 1000 مگابایت | پهنای باند ماهانه : 50 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
0 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
75,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WIND
فضای میزبانی : 500 مگابایت | پهنای باند ماهانه : 50 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
0 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
60,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINE
فضای میزبانی : 250 مگابایت | پهنای باند ماهانه : 50 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
0 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
45,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINF
فضای میزبانی : 100 مگابایت | پهنای باند ماهانه : 10 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
0 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
30,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو