بخش فروش و پشتیبانی هاست تک

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Plan WINPA
فضای میزبانی : 16 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : 300 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
25,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
245,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINPB
فضای میزبانی : 14 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : 300 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
23,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
220,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINPC
فضای میزبانی : 500 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
20,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
195,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINPD
فضای میزبانی : 10 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
18,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
170,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINPE
فضای میزبانی : 8 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
16,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
145,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan WINPF
فضای میزبانی : 6 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت | کنترل پانل : Plesk 9.x | دیگر امکانات : نامحدود |
14,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو