بخش فروش و پشتیبانی هاست تک

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Plan PA
فضای میزبانی : 16 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : نامحدود | کنترل پانل : cPanel 11.x | تعداد سایت قابل میزبانی : نا محدود | دیگر امکانات : نامحدود |
19,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
190,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan PB
فضای میزبانی : 14 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : نامحدود | کنترل پانل : cPanel 11.x | تعداد سایت قابل میزبانی : نا محدود | دیگر امکانات : نامحدود |
16,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
160,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan PC
فضای میزبانی : 12 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : نامحدود | کنترل پانل : cPanel 11.x | تعداد سایت قابل میزبانی : نا محدود | دیگر امکانات : نامحدود |
15,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
145,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan PD
فضای میزبانی : 10 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : نامحدود | کنترل پانل : cPanel 11.x | تعداد سایت قابل میزبانی : نا محدود | دیگر امکانات : نامحدود |
13,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
130,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan PE
فضای میزبانی : 8 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : نامحدود | کنترل پانل : cPanel 11.x | تعداد سایت قابل میزبانی : نا محدود | دیگر امکانات : نامحدود |
11,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
90,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

Plan PF
فضای میزبانی : 6 گیگابایت | پهنای باند ماهانه : نامحدود | کنترل پانل : cPanel 11.x | تعداد سایت قابل میزبانی : نا محدود | دیگر امکانات : نامحدود |
9,000 تومان ماهانه
0 تومان سه ماهه
0 تومان شش ماهه
75,000 تومان سالانه
0 تومان دوساله
0 تومان سه ساله

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو